Álláshirdetés

Murakeresztúri Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Murakeresztúri Óvoda élelmezésvezetői munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Zala Megye,  8834 Murakeresztúr Honvéd út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a konyha irányítása, továbbá a gyermekek, alkalmazottak, vendégek, időskorúak étkeztetésével kapcsolatos teendők ellátása. Feladata az ételek korszerű elkészítésének, napi anyag adagolásának, szállításának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Étlapkészítés, tápanyagszámítás, élelmezési kalkuláció, nyersanyag kiszabatok készítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
középiskola/gimnázium, Élelmezésvezetői vagy dietetikus szakképesítés,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).
3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány: büntetettek nyilvántartásában nem szerepel, foglalkozás eltiltás hatálya alatt nem áll.
Háziorvosi alkalmassági igazolás
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba az elbírálásban részt vevők betekinthetnek Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

Elvárt kompetenciák:
magas szintű konyha működtetési és étlaptervezési készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. június 07. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gergina Zoltánné óvodavezető-helyettes nyújt, a 06/93/369-001 – es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Murakeresztúri Óvoda címére történő megküldésével (8834 Murakeresztúr Honvéd út 7. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2021., valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás