Beiskolázási települési támogatás

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2020. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete alapján beiskolázási kiadások mérséklésére települési támogatásban részesülhet 

a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig

c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig

aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2020. évben: 99.750.-Ft), valamint kérelmét tárgyév szeptember 30-ig  benyújtotta, melyhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell az intézmény által kiállított 1 hónapnál nem régebbi jogviszony igazolást is.

A támogatás megállapításához kötött jövedelemvizsgálatot a Zala Megyei Kormányhivatal és a Kúria döntése értelmében szükséges elvégezni.

A kérelem nyomtatvány a Hivatalban igényelhető ügyfélfogadási időben.

Polgár Róbert sk.
polgármester

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás