Bölcsödei ellátás igénylése

Tisztelt Szülő!

Önkormányzatunk tervezi bölcsőde létrehozását, amelyet pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak a száma meghaladja a 40 főt, az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. Szeretnénk felhívni a szülők figyelmét, hogy az önkormányzat ezt a feladatát, nem csak a településen lévő saját bölcsőde létrehozásával, hanem az ilyen jellegű szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján, akár más településen is teljesítheti.

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele:

  • a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától három éves koráig nevelhető.) Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, Ez azt jelenti, hogy a betöltetlen helyek függvényében a kisgyermek akár 2,5 éves korától járhat óvodába.

    a Gyvt.-ben foglaltak szerint a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

  • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és a védelembe vett gyermeket.
  • A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. §-a alapján az Önkormányzat az évi igényfelmérés céljából felhívást tesz közzé, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő jelezhesse a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

A kitöltött, aláírt nyilatkozatot a Murakeresztúr Polgármesteri Hivatal kapujánál kifüggesztett postaládába helyezheti el vagy szkennelve e-mailben a titkarsag@murakeresztur.hu  címre küldheti meg. Lehetőség van továbbá a nyilatkozatot az elektronikus kitöltést követően AVDH (https://niszavdh.gov.hu ) elektronikus aláírással ellátni, majd ePapíron ( https://epapir.gov.hu ) keresztül hiteles iratként megküldeni a Murakeresztúr Polgármesteri Hivatalnak.

Az igénylő lapot gyermekenként kell kitölteni és kérjük 2021. április 15-ig visszajuttatni!    

Murakeresztúr Község Önkormányzata

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás