Ebösszeírás Murakeresztúron

Tájékoztató a 2021. évi kötelező ebösszeírásról!

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti  feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amely alapján az adatokról nyilvántartást vezet.

Murakeresztúr Község Önkormányzata 2021. augusztus 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.), vagy a www.murakeresztur.hu oldalról letölthető.

Több eb esetén ebenként külön–külön kell az adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, törzskönyve alapján kitölteni.

Az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésével kapcsolatban a 93/369-001-es telefonszámon Kocsis Ferencnétől kaphatnak tájékoztatást.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes körűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebösszeírási időszak végéig, azaz legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig visszajuttatni:

személyesen a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.), vagy

– postai úton ajánlott küldeményként a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. címére.

  Az Ávt. 42/B. § (5) bekezdése szerint az eb tulajdonosa és az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati Hivatal ellenőrzi.

Aki az adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, azaz az ebek összeíráshoz az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján kidolgozott adatlapon nem jelenti be határidőre kutyáját, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján ebenként 150.000.,-Ft bírság megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az ebtartásban bekövetkezett változás bejelentésére szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folyamatosan beszerezhető a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.), valamint letölthető a www.murakeresztur.hu  oldalról.

Együttműködésüket köszönöm!

Murakeresztúr, 2021. július 26.

Tisztelettel:

 Béli Krisztina sk.
jegyző

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás