Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhely: 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.

Telefon: 93/569-013, 20/220-2875

e-mail: csaladsegito@murakeresztur.hu

családsegítő: Tomasics Edit

Illetékességi terület: Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye, Rigyác

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás célja a szociális és/vagy mentálhigiénés
problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési
képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetésének elősegítése; a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének és családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörébe tartozik az ellátási területéhez tartozó
nehéz élethelyzetben lévő lakosság számára segítségnyújtás, mely legfőképpen az anyagi
gondokkal küzdő, lakáshelyzetében bizonytalan, családi problémákkal, konfliktusokkal
terhelt családok, személyek segítése.

Ügyfélfogadási idő:
Murakeresztúr: hétfő, szerda 13.00 – 16.00, péntek 9.00 – 12.00
Fityeház: szerda 9.00 – 12.00
Eszteregnye: kedd 13.00 – 16.00
Rigyác: kedd 9.00 – 12.00

Munkaidőn túl, továbbá munkaszüneti- és ünnep napokon krízishelyzet esetén hívható a
Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatának telefonszáma:
30/640-4281

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás