A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Vijesti - Keresturski dani 2011

Pomurski folklorni festival i Dani Kerestura

  
Program:
 
Petak, 23. rujna 2011. 
 
 Obrazovni centar Nikola Zrinski:
 
08.00        „Mir i tišina”. Otvaranje izlobe mađarskog slikara Attila Deák. Na otvaranju nastupaju učenici keresturske i tamburaši draškovačke škole.   
 
                        „U blizini prirode” Radovi I. fotografskog tabora u Keresturu.
 
08.15              Natjecanja za učenike: krasopis, učenje riječi na hrvatskom i engleskom jeziku. 
 
09.00              Natjecanje u kazivanju pripovijedaka 
 
11.00              Izlet biciklima do Novog Zrina                             
 
 
 Dom kulture:
 
16.00               Svečana skupština
 
18.00                Kulturni program:
 
                         Moderni plesovi - plesači „Vatren ptice” 
 
                        Hrvatske dječje igre – učenici keresturske škole
 
                        Hrvatske i mađarske narodne pjesme - pjevački zbor umirovljenika
 
                         iz Serdahelja
 
                        Hrvatske, mađarske pjesme i plesovi - pjevački zbor „Ružmarin”  
 
                        Nastup pjevačkog zbora „Spomenak” iz Sepetnika 
 
                        Hrvatski plesovi- Ružice Petribe  
 
                        Pjesme Hrvata u Mađarskoj- hrvatski pjevački zbor „Duga” iz  Kapošvara
 
                        Nastup pjevačkog zbora „Viola” Liszó
 
                        Predstavlja se zbor Ritam Nagyrécse
 
                       Hrvatske i mađarske melodije - Tamburaški orkestar iz Murakerestura
 
 
20.00           nastup star gosta „Vigadó duó”
 
 Subota, 24. rujna 2011. 
 
 
 Dvorište osnovne škole:   
 
 
 
11.30         Slavlje pred poprsjem Nikole Zrinskog   Prisega prvoškolaca,Dodjela stipendija „Dr. Karlo Gadanji”.
 
12.30         Izložba od napravljenih topografskih stolova. 
 
 
 Šoderica :
 
06.30- 12.00      Natjecanje u ribolovu na Šoderici u Kolacegu (u slučaju ako bi bila poplava na kanalu Kanižnica) 
 
13.00                  Proglašavanje rezultata u ribolovu 
 
 
 Športsko igralište :
 
          09.00         Ulični nogomet 
 
Tóka-tér: 
 
14.00                ÁNTSZ- Zdrav način života, davanje krvi, proizvodi marke  „AVON”
 
14.00                 Natjecanje u kuhanju
 
16.00                Promoviranje novih kadeta, darovanje zastave kadetima 
 
16.35                Nastup mališana dječjeg vrtića 
 
16.45                Zumba s Fatimom- nastup keresturskih plesačica 
 
17.00                 Star gost: Summerlove
 
17.50                Proglašavanje rezultata u kuhanju
 
                        Folklorni program:
 
18.00                Narodni plesovi- nastupaju učenici umjetničke škole
 
                       „Aranymetszés” iz Nađkaniže 
 
                        Plesna grupa Cuntry iz Murakerestura 
 
                       Nastup tamburaša- LOBOR KUD iz Hrvatske 
 
                       Narodni plesovi. Nastup- KUD-a Donji Kraljevec 
 
                        Mađarski narodni plesovi od plesne grupe „Zalagyöngye” 
 
                        Kankan- plešu keresturske mlade žene
 
19.40               Tombola
 
20.20               Sári Gábor i plesna grupa „Magic Ritma” 
 
21.00               Stargost: Románcok Csillaga Suzy     
 
22.00               Stargost : Jolly és Suzy
 
22.30                Vatromet
 
22.40               Bal u kafiću „Tóka”

 Razni programi: sajam, degustacija nekadašnjih jela, stare obrti, igračke za djecu.


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00325985
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.