A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Ponosni smo - Pjevački zbor RUZMARIN

Pjevački zbor „Ružmarin"
Ženski pjevački zbor „Ružmarin" u Keresturu uskoro će proslaviti 20. obljetnicu svoga postojanja. Onomad ih je organizirala JanicaVargović kako bi se sakupile lijepe hrvatske pučke pjesme i predale mlađim naraštajima.Zbor sada broji devet članova, a osim pjevanja vrlo aktivno sudjeluje u kulturnom životu sela Kerestura, pa i Pomurja.Voditeljica je Eržebet Santa,a njegove članice su:Ana Andrašek, Margita Andrašek, Eržika Kalinić, Eržika Brodarić, llonka Medli, Eržika Selek, llonka Balaž i Angela Panai. Godina 2007. bila je vrlo uspješna u životu Zbora, naime, sudjelovao je na regionalnom festivalu, gdje je osvojio dobre rezultate. Svaki tjedan žene se dva puta sastaju, pjevaju i zajedno izmišljaju na koji način mogu obradovati mještane.Zbor je tijekom cijele godine aktivno djelovao reče nam voditeljica. Bilo kakva priredba je bila u selu, žene su bile na raspolaganju. Bio je suorganizator mjesne fašničke povorke kada su se članice preobukle u pastire, a nisu zaboravile ni na krafne koje su one ispekle. Na natjecanju vinara nastupile su s pučkim pjesmama, a ponovo su se pobrinule da budu i pogače na stolu. Aktivno su sudjelovale i na Danima sela Kerestura, a povodom Dušnoga dana priredile su zajedničku molitvu, u kojoj su sudjelovala i djeca. Ne zaboravljaju ni na dječicu, posjećuju ih u dječjem vrtiću. Prikazale su kako se izrađuju igračke od slame, komušine, učile im stare kajkavske brojalice, pjesmice. U županiji imaju također dobar glas. Poznato je da su keresturske Hrvatice vrlo radine. Svake godine uspješno sudjeluju na natjecanju žetve,gdje treba prikazati razne etape rada.Više puta su postigle vrlo dobre rezultate.U Novi,gdje je trebalo kositi rukom,postigle suV.mjesto,a u pripremi jela i pića za žetvu II.mjesto.Nisu bile slabije ni u Zalabaksi,gdje su postigle također II.mjesto u izradi snopa, a u prikazu jela također II. mjesto. U rujnu su sudjelovale na Županijskoj izložbi jesenskih plodova. Među 13 izlagača Keresturkinje su predstavile svoje poljoprivredne proizvode na ukusno uređenome štandu, a zainteresirane nudile domaćim kolačima. Prikazane štandove ocijenio je stručni žiri, prema kojem Zbor „Ružmarin" osvojio je treće mjesto.U Gellenhazi su zastupale selo na kvalifikaciji narodne glazbe, na kojoj im je pripala srebrna kvalifikacija državne razine. Ženski pjevački zbor 17. kolovoza nastupio je na Državnom festivalu vinskih pjesama i natjecao se na programu čuvanja tradicija „Rođen sam u lijepoj Zali", gdje je dospio u završnicu, a 10. studenog u Jegersegu osvojio je drugo mjesto.


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00325985
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.