A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Samouprave - projekti

"PLAN GRANIČNOG PRIJELAZA KOTORIBA- MURAKERESZTUR".
Borba za ostvarenje sna žitelja s obje strane Mure, pošto je 1947. g. prekinut prijelaz skelom preko rijeke na tome mjestu, od 90-ih godina dvije općine, Kerestur i Kotoriba, zagovaraju granični prijelaz na Muri. Bilo je raznih zamisli, izradila se investicijska studija čak o proširenju već postojećega željezničkog mosta, dok 2003. g. nije došla prava prilika: europski Phare-CBC program koji je podupirao izradu uglednoga plana za izgradnju mosta na Muri za cestovni promet. Mjesna samouprava sela Kerestura nastavljala je borbu sa svojim partnerima, općinom Kotoribom i Zalskom županijom, i ponovno je pridobila pomoć od Europske unije u okviru programa Interrega III/a za susjedstvo, i početkom veljače 2006.
Potpisan je ugovor o potpori od 51.412.219 forinti, te o potpori mađarske Vlade od 13.703.000 forinti, a u projekt svoj udio dodala je i keresturska samouprava u iznosu od 3.427.500 forinti. Kako je tada rečeno, planovi bi trebali biti gotovi do 30. lipnja 2007. g., što je projektant d.o.o. Union Plan iz Jegerseka i ostvario, pa ga je 28. lipnja predstavio.
Podaci o mostu:
Most između Kerestura i Kotoribe na Muri gradit će se 30 metara uzvodno od postojećega željezničkog mosta. Dužina će mu biti 170, širina 16 metara, a nosivost 80 tona. Prema zahtjevima ekologa most će biti građen od armiranog betona jer manje opterećuje okoliš, treba da izbjegava popločenje dna rijeke, što bi nepovoljno utjecalo na prirodni život rijeke. Plan sadrži most na Muri s tri otvora s funkcijom biciklističke staze, mali most na poplavnom području s dva otvora s funkcijom biciklističke staze, most na potoku Durđancu s otvorom od četiri metra, također i s funkcijom biciklističke staze, jedan most za biciklističku stazu te izgradnju cestovnih projekta u dužini dva kilometra, te biciklističke staze u dužini četiri kilometra. Od tri mogućnosti nalogodavcima se najviše sviđao dvopojasni most, čiji demo-projekt je napravljen.


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00325980
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.