A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Egyesületek - Horgászegyesület

 


 

A Murakeresztúri Horgászegyesület 1969-ben alakult és a jelenleg is magánkézben lévő, és a Mura vasúti hídja melletti már nem művelt kavicsbánya tavakon működik.
2000 után a bérleti díj drasztikus emelkedése miatt a Dráva-Kavics és Ingatlan Kft tulajdonát képező un. koláttszegi bányatavakon folytatta újjá választott vezetéssel a tevékenységét, 2010-ig szóló bérleti szerződés értelmében.
Az egyesület alapvető feladata és célja a szabadidő hasznos eltöltése szép és egészséges környezetben, valamint tevékenyen részt venni az évenként megrendezésre kerülő falunapok programjában (horgász verseny).
 
Működésének anyagi feltételeit a tagdíj bevételek, a Murakeresztúri Önkormányzat, Horvát Kisebbségi Önkormányzat ill. a Murakeresztúrért Közalapítvány támogatása biztosítja. Az időnként sikerrel benyújtott pályázatok is hoznak anyagi segítséget.
A hal ellátás folyamatos biztosítása érdekében évente egy alkalommal történik haltelepítés 6-9 mázsa mennyiségben!
A jelenlegi taglétszám 69 fő. Egyre több a környező településekről horgászók száma a területünkön, ők is horgászhatnak napijeggyel vagy éves engedéllyel. A gyermekek részére az engedélyt ingyen van biztosítva, azzal feltétellel, hogy szülői felügyelet nélkül tilos horgászni.
A tavak karbantartását társadalmi munkában történik, de pl. a keletkezett szemét eltávolításában az önkormányzat is többször nyújtott segítséget.
A egyesület jó kapcsolatot ápol a Molnári Horgászegyesülettel a Letenyei Horgászegyesülettel valamint a Kotoribai Horgászegyesülettel. Ez első sorban egymás horgászversenyein való részvétellel nyilvánul meg.

:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00325981
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.