A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Egyesületek - Zrínyi Kadétok Egyesület

A Zrínyi kadétok Egyesület 2012 és 2013-ban a következő tevékenységeket tudta megvalósítani

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával:

A Zrínyi Kadétok szervezett 2012. évben több tevékenységet is megvalósított, mint amit tervezett, ennek az az oka, hogy év közben is érkeznek felkérések, amit igyekszünk teljesíteni.
Január:  22-én részt vettünk a  Magyar Kultúra Napja Gálán, Budapesten az Egyetemes és a Magyar Kultúra lovagjainak avatásán, ahol a rendezvényen díszőrség adtak a kadétok.
Március 14- én fáklyás felvonulással tisztelegtünk az 1848/49-es szabadságharc hőseinek emlékére.
Március 14-én a kulturális műsor előtt közös Fotókiállítást nyitottunk meg  a Varazsdi FotóKlubbal a művelődési házban,.
Március 17-én meghívást kaptak a kadétok a keresztúri horvát-magyar tűzoltókupára.
2012 április 1. Horvát keresztúton vitték a kadétok a zászlókat Homokkomárom.
Áprilisban:
Thúry György, a hős vitéz halálának 441. évfordulójára Thúry Portyával emlékeztek a honvéd és a hagyományőrző egyesületek. Szombaton a kanizsai várkapunál megkoszorúzták a végvári vitéz mellszobrát, elindultak a 30 kilométeres túrára Thúry halálának helyszínére, Orosztonyba. A portyával nemcsak a kapitány, hanem a többi megölt vitéz előtt is tisztelegtek. A Thúry Portyán kadétjaink képviselték Murakeresztúr települést.
2012-ben is meghívást kaptunk az átalakult  Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetem akkor alakult   Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campusz szoboravatására Budapestre, ez  2012. április 24-én volt. A csáktornyai Zrínyi Gárda tagjaival együtt koszorúztunk az ünnepségen. Az utazást e pályázat keretében valósítottuk meg.
Majd még ebben a hónapban a kadétok rész vettek Muraköz megye napján  április 28-án, ahol Horvátországban 14 hagyományőrző szervezet képviseltette megát, melyből két szervezet volt magyarországi, kadétjaink és a szigetvári Zrínyi vitézek.
Zrínyi Kadétjaink részt vettek a 2012. május 19-én megnyitott Hídi-vásáron Letenyén.
A júniusra tervezett gyalogtúra a kevés érdeklődő miatt viszont elmaradt.
2012 júniusára tervezett horvát fotótábor a Varazsdi fotóklubbal viszont megvalósult-
2012-ben meghívást kaptunk  a telekesi templomavatásra, melyre kis küldöttségünk ment június 30-án. Az ünnepségen részt vett a szombathelyi püspök és a Magyar Kultúra Lovagjainak küldöttsége.
Ez az út is e pályázatból tudott megvalósulni.
Július: Lobor község (Horvátország)az Ivaneci-hegység déli lábánál az azonos nevű patak partján fekszik, közel Zágrábhoz. Minden évben megszervezi a JANINA fesztivált a Szent-Anna templom búcsújával együtt. Az idei évben kis delegációval a Rozmaring asszonykórus és Zrínyi kadétjaink is részt vettek a fesztiválon, ami egy újabb kapcsolat kezdete lehet. Ide is e pályázat keretében tudtunk eljutni.
Augusztus:
2012. augusztus 25-én, szombaton volt Zrínyi-Újvár Várjáték és Kulturális Bemutató Zákány településen, ahol Zrínyi kadétjaink is részt vettek. A Zrínyi családra szent misével, előadással, koszorúzással és kulturális műsorral emlékeztek meg a szervezők.
A Zrínyi Kadétok és a tamburások kis csoportja meghívást kapott a Varazsdi Fotóklubtól a Spancirfestre. Vasárnap részt is vett a település egy kis csoportja a világhírű, több,mint egy hétig tartó rendezvényen, ahol természetesen fotózni kellett, ami nem volt nehéz, hiszen a barokk város minden nagyobb terén voltak mutatványosok, rendezvények.
Szeptember:
2012. szeptember 7-ére, Senkovecbe kaptunk meghívást, ahol a csáktornyai Zrínyi Gárdával együtt koszorúztunk a Zrínyi család mauzóleumánál. Szeptember 7-e a szigetvári csata emléke miatt fontos a Zrínyi család életében, s a szigetvári hős is ott fekszik a mauzóleumban
Településünk több csoportja meghívást kapott az V. Európai Kultúra Napja  szeptember 20-ai programjára.  Murakeresztúrról a Rozmaring Asszonykórus és a tambura zenekar, a  Telekesi Népdalkör, a Csurgóforrás Néptánccsoport,a draskoveci tamburások a kotoribai gyermek néptánccsoport és kórus. A kulturális műsor után felavatták a helyi kisbíró szobrát, ahol kadétjaink álltak őrt.
A Zrínyi Miklós ÁMK  és a Zrínyi Kadétok Egyesület megszervezte hagyományteremtő céllal, több kategóriában a Zrínyi futást, ahol minden részt vevő arany érmes lett, hiszen teljesítette a 11 kilométeres távot. Az abszolut győztes Davor Stanko Goricanból ( Horvátország).
2012 szeptember 29-én, szombaton a volt a Zrínyi kadétok újabb tagjainak avatása, Az avatási szertartást ünnepélyesebbé tette, hogy részt vevői voltak a  Csáktornyai Zrínyi Gárda tagjai, a lobori koboljasi szervezet,a szigetvári Zrínyi Vitézek, a Thúry Baranta Egyesület képviselői. Valamint az avatási szertartásban részt vett Pávlicz Lajos polgármestert, Lengyák István a Magyar Kultúra lovagja, Ratimir Hresc a csáktornyai Zrínyi gárda parancsnoka, Papp Ferenc ezredes a Honvédelmi Minisztérium irodavezetője, Kővágó Károly, a Zrínyi Kadétok  hagyományőrző egyesület elnöke és Polgár Róbert plébános. Az avatási ünnepségen a Zrínyi Kadétok szervezet Magyarország Honvédelmi Miniszterétől szalagot kapott a zászlajára, mint egyedüli civil szervezet az országban.
A Csáktornyai Zrínyi Gárda /Horvátország/, a murakeresztúri Zrínyi Kadétok Egyesület és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást írt alá 2012.09.29-én Murakeresztúron. Az együttműködési megállapodás lényege, hogy közösen veszünk részt a Zrínyi családhoz tartozó évfordulók megünneplésében.
November:
2012. november 16-án a kursaneci erdőben koszorúzással emlékeztek meg Zrínyi Miklós költő és hadvezér 1664-ben bekövetkezett haláláról. A megemlékezésen képviseltette magát Muraköz megye vezetősége, a csáktornyai Zrínyi Gárda és a Zrínyi Kadétok szervezet is. Ide is a pályázat segítségével jutottak el a kadétok.
A Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete Zrínyi Miklós költő és hadvezér halálának évfordulója tiszteletére a zalaegerszegi Zrínyi lovas szobor előtt emlékünnepséget szervezett. Az ünnepségre meghívta a Zrínyi Kadétok szervezet képviselőt is. A megemlékezés után a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban kiállítás nyílott meg a politikus életét bemutatva. Ide is a pályázat adott lehetőséget eljutni.
November 30-án részt vettek a kadétok az új Zrínyi Gárda tagok avatásán, Csáktornyán
Új ruhák varratása a "megnőtt" kadétoknak
Kadétjaink részt vettek az Egyetemes és Magyar Kultúra Lovagjainak avatásán 2023. január 19-én, Budapesten a Vigadóban. Itt több, mint 22 ország állampolgára ismerhette meg a szervezetet, s a fiúknak nagy élmény volt őrt állni a Szent Korona mása mellett.
Erre az alkalomra varrtunk két kadét egyenruhát, mert kadétjaink folyamatosan nőnek és egyre nagyobb egyenruhára van szükségünk, amit szintén ebben a projektben valósítottunk meg.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a kadétok 20 rendezvényen képviselték a települést, plusz az iskola rendezvényein képviselték a szervezetet s ápolta a Zrínyi családhoz tartozó hagyományokat. A programok nagy részét A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával tudtuk megvalósítani.


A Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy Murakeresztúr és a horvát határ mellett élő horvát-magyar lakosság közös történelmi hagyományait ápolja az ifjúság körében. Alapszabályból cél: - Két nyelv és két kultúra ( horvát-magyar ápolása) az ifjúság és a felnőtt lakosság körében - Az ifjúság Horvát és a Magyar Állam közös történelmének, nemzeti azonosságának, kultúrájának és hagyományainak megismerése és megismertetése. - Mura mentén élő fiatalok és felnőttek nevelése a hagyomány tiszteletére, a Zrínyi család történetének megismerésére, a becsületes, jó magaviseletre, egymás segítésére. - kultúrák közötti párbeszéd, - kapcsolat és együttműködés a magyar és horvát hasonló céllal létrejött történelmi hagyományápoló szervezetekkel - a murakeresztúri Zrínyi Kadétok szervezet működésének támogatása.


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00323233
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.