A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Intézmények - Zrínyi Miklós Általános Iskola

 

 

 

A Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ, mely egy általános iskolából két óvodából és egy művelődési ház és könyvtár intézményegységből áll. Az iskola horvát nemzetiségi nevelést és oktatást végző általános iskola, mely a horvát nemzetiségi nyelvoktató formán kívül nemzetiségi könyvtári és művelődési tevékenységet is ellát 2004. augusztus 15-től.

Jelenleg 132 tanulója van, mindenki tanulja a horvát nyelvet.

Személyi feltételek között megemlítendő: a 15 pedagógusnak 26 diplomája van!

 Az oktatást nyelvoktató kisebbségi oktatás formájában szervezzük. Önképük elemei ebből is

fakadnak:

·         Két nyelv és két kultúra ápolása

·         Az iskola névadója - Zrínyi Miklós iránti fokozott tisztelet

·         Tartalmas kapcsolat a horvátországi partneriskolával - Kotoribával, melyet segít a PHARE CBC pályázaton támogatott testvériskolai projekt. Ennek a projektnek időtartama egy év, ezalatt közös népi kismesterségekkel, tamburaoktatással ismerkednek tanulóink, illetve létrehozunk egy közös színpadi produkciót, és közös történelmi fotóalbumot fogunk kiadni.

·         Tartalmas kapcsolat a muramenti horvát települések iskoláival – évente több közös programunk valósul meg

·         Tevékeny részvállalás a település közéletében: Falu-napi programok (három napos)szervezése, Öregek napja ( hét éve)és gyereknap, Falu karácsonya ( négy éve szervezzük)orozat, helyi újság szerkesztése

·         Intézményünk 2002 januárjában a Zala Megyei Közgyűléstől Pedagógiai Nívódíjat kapott ( Az oktató-nevelő munka mellett a horvát hagyományok ápolásáért, s a falu közéletében való tevékeny részvállalásért) s ez különösen azért értékes, mert már 1993-ban tantestületünk kiérdemelt egy ilyen kitüntetést melyet akkor Rácz Erika intézményvezető vehetett át.

 


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00325985
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.