A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Testületi ülés - Meghívó

Murakeresztúr Község Önkormányzata

Polgármester

8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.

Tel: 93/369-001, fax: 93/369-575

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendes ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §. alapján – 2019. február 13-án (szerdán) 16.00 órára összehívom.

 

 

Az ülés helye:               Önkormányzat tanácskozó terme

                                    (Murakeresztúr, Honvéd út 3.)

 

 

JAVASOLT NAPIRENDI PONT:

 

1.) Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről

Előadó: Dr. Csicsek Mihály Jogi- és Ügyrendi Bizottság elnök

 

2.) Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Hervai Edit jegyző  

 

3.) Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Hervai Edit jegyző

 

4.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

5.) Murakeresztúr Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megtárgyalása

Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

6.) A pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

7.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének beterjesztése

Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

8.) A polgármestert megillető 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.

Előadó: Hervai Edit jegyző

 

9.) Murakeresztúr Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 2019-2023-ig terjedő időszakra.

Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

10.) Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

Murakeresztúr, 2019. február 8.


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00290458
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.