A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Testületi ülés - Meghívó

Murakeresztúr Község Önkormányzata

Polgármester

8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.

Tel: 93/369-001, fax: 93/369-575

 

 

M E G H Í V Ó

 

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendes nyílt ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §. alapján – 2019. május 27-én (hétfőn) 16.00 órára összehívom.

 

 

Az ülés helye:               Önkormányzat tanácskozó terme

                                    (Murakeresztúr, Honvéd út 3.)

 

JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK:

 

1./ Murakeresztúr Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

     Előadó: Béli Balázsné családsegítő  

 

2./ Az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló

     beszámoló megtárgyalása.

     Előadó: Hervai Edit jegyző

 

3./ Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének zárszámadása.

     Előadó: Hervai Edit jegyző

 

4./ Belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozattal kapcsolatos döntéshozatal

     Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

5./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadása

     Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

6./ Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

     Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

7./ Pályázat beadásáról szóló döntés

     Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

8./ Murakeresztúr Község Önkormányzata 2018. éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása

     Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

9./ Támogatási kérelem elbírálása  

     Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

10./ A hivatali épület részbeni felújításával kapcsolatos döntéshozatal.

       Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

11./ Polgármesteri tájékoztató

 

12./ Egyebek

 

Zárt ülés:

 

13./ Az „Év Diákja” díj elbírálása

      Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

Murakeresztúr, 2019. április  21. 


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00312812
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.