A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Testületi ülés - Meghívó

Murakeresztúr Község Önkormányzata

Polgármester

8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.

Tel: 93/369-001, fax: 93/369-575

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete soron kívüli ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §. alapján – 2018. december 20-án (csütörtökön) 16.00 órára összehívom.

 

 

Az ülés helye:               Önkormányzat tanácskozó terme

                                    (Murakeresztúr, Honvéd út 3.)

 

 

JAVASOLT NAPIRENDI PONT:

 

1.) Beszámoló a Murakeresztúri Óvoda 2017-2018. évi nevelőmunkájáról

Előadó: Tolnainé Novák Rózsa intézmény vezető

 

2.) Murakeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó:  Pavlicz Lajos polgármester

 

3.) Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

4.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

5.) Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2019. évi munkaterve

Előadó:  Pavlicz Lajos polgármester

 

6.) A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

Előadó: Pavlicz Lajos polgármester

 

7.) Polgármesteri tájékoztató

Előadó: Tatai István polgármester

 

8.)   Egyebek

 

Murakeresztúr, 2018. december 14.


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00284935
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.