A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Testületi ülés - Előterjesztések

A 2019. május 27-én tartandó rendes testületi ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztések az alábbi linkekről érhetőek el:

1./ Murakeresztúr Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

2./ Az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalása

3./ Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének zárszámadása

4./ Belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozattal kapcsolatos döntéshozatal

5./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadása

6./ Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

7./ Pályázat beadásáról szóló döntés

8./ Murakeresztúr Község Önkormányzata 2018. éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása

10./ A hivatali épület részbeni felújításával kapcsolatos döntéshozatal


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00325986
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.