Oktatási intézmények

Oktatási intézmények

Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ

A Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ, mely egy általános iskolából két óvodából és egy művelődési ház és könyvtár intézményegységből áll. Az iskola horvát nemzetiségi nevelést és oktatást végző általános iskola, mely a horvát nemzetiségi nyelvoktató formán kívül nemzetiségi könyvtári és művelődési tevékenységet is ellát 2004. augusztus 15-től.

Jelenleg 132 tanulója van, mindenki tanulja a horvát nyelvet.

Személyi feltételek között megemlítendő: a 15 pedagógusnak 26 diplomája van!

Az oktatást nyelvoktató kisebbségi oktatás formájában szervezzük. Önképük elemei ebből is fakadnak:

 • Két nyelv és két kultúra ápolása
 • Az iskola névadója – Zrínyi Miklós iránti fokozott tisztelet
 • Tartalmas kapcsolat a horvátországi partneriskolával – Kotoribával, melyet segít a PHARE CBC pályázaton támogatott testvériskolai projekt. Ennek a projektnek időtartama egy év, ezalatt közös népi kismesterségekkel, tamburaoktatással ismerkednek tanulóink, illetve létrehozunk egy közös színpadi produkciót, és közös történelmi fotóalbumot fogunk kiadni.
 • Tartalmas kapcsolat a muramenti horvát települések iskoláival – évente több közös programunk valósul meg
 • Tevékeny részvállalás a település közéletében:
  • falunapi programok szervezése (három napos)
  • öregek napja (hét éve) és gyereknap,
  • falu karácsonya sorozat (négy éve szervezzük)
  • helyi újság szerkesztése
 • Intézményünk 2002 januárjában a Zala Megyei Közgyűléstől Pedagógiai Nívódíjat kapott (Az oktató-nevelő munka mellett a horvát hagyományok ápolásáért, s a falu közéletében való tevékeny részvállalásért) s ez különösen azért értékes, mert már 1993-ban tantestületünk kiérdemelt egy ilyen kitüntetést melyet akkor Rácz Erika intézményvezető vehetett át.