Pályázati kiírás igazgatási-szociális munkakör betöltésére

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal
igazgatási-szociális ügyintéző

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. 

Zala megye, 8835 Fityeház, Alkotmány tér 37. 

Ellátandó feladatok:

Általános igazgatási – szociális feladatok ellátása, hagyatéki, kereskedelmi ügyek, ASP önkormányzati szakrendszerekben. KCR címkezelési, népesség nyilvántartási feladatok ellátása. Képviselő-testületi, horvát nemzetiségi képviselő-testületi munkával összefüggő feladatok ellátása, jegyzőkönyvvezetés. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános igazgatási – szociális feladatok ellátása, hagyatéki, kereskedelmi ügyek, ASP önkormányzati szakrendszerekben. Képviselő-testületi, horvát nemzetiségi képviselő-testületi munkával összefüggő feladatok ellátása, jegyzőkönyvvezetés. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, Szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképesítés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Önkormányzati hivatalnál szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
 • Felhasználói szintű ASP használata 
 • Hat hónap próbaidő vállalása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál, hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 • ASP önkormányzati szakrendszerek ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 • Közigazgatási alapvizsga 

Elvárt kompetenciák: 

 • Kiváló szintű kommunikációs készség , 
 • Kiváló szintű empátia, 
 • Kiváló szintű problémakezelés , 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti, a pályázó szakmai önéletrajz 
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 • Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről 
 • Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról 
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik 
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 4. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béli Krisztina jegyző nyújt, a 06-20-943-8035-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/1251-1/2020., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-szociális ügyintéző. 

vagy

Elektronikus úton Béli Krisztina jegyző részére a jegyzo@murakeresztur.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
www.murakeresztur.hu – 2020. március 30.

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás