Álláshirdetés

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.

Ellátandó feladatok:

A 29/2012. (III.7.) Korm rendelet 1. melléklete alapján pénzügyi és számviteli feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatok és intézmények általános pénzügyi,számviteli,gazdálkodási feladataival kapcsolatos teendők ellátása.(Különösen: ASP gazdálkodási szakrendszer működtetése, kezelése, gazdasági események kontírozása, könyvelése,közreműködés a Magyar Államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatások elkészítésében, analitikus nyilvántartások kezelése,kötelezettségvállalások nyilvántartása stb.)Költségvetési, zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése. Főkönyvi könyvelési feladatok ellátása,havi, negyedéves, éves zárási feladatok, adatszolgáltatások teljesítése. Normatív támogatások és egyéb költségvetési támogatások igénylése, nyilvántartása, elszámolása. Pályázatok előkészítése és elszámolása. Banki feladatok, bankszámlák kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•     Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,
•         Önkormányzatnál, hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Egyetemi, főiskolai vagy középiskolai végzettség és 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
•         Közigazgatási alapvizsga,
•         Pénzügyi – számviteli – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat a közigazgatásban (önkormányzat)
•         Felhasználói szintű ASP gazdálkodói ismeret
•         Mérlegképes könyvelői képesítés

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészésg,
•         önállóság, pontos, precíz munkavégzés, megbízhatóság, elhivatottság, felelősségtudat, terhelhetőség,
•         Felhasználói szintű számítógépes ismeret,
•         Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata
•         erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
•         a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
•         a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy alkalmazása esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béli Krisztina jegyző nyújt, a 06-93-369-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MK/2276-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
•         Elektronikus úton Béli Krisztina jegyző részére a jegyzo@murakeresztur.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Béli Krisztina jegyző, Zala megye, 8834 Murakeresztúr , Honvéd út 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás