Szociális étkezés/házi segítségnyújtás

Ellátottjogi képviselő
Zala Vármegye

Benczéné Bogárdi Andrea

Telefon:
+36 20 4899 576

E-mail:
andrea.bogardi@ijsz.bm.gov.hu