Zrínyi Miklós Általános Iskola- Osnovna škola Nikola Zrinski

Zrínyi Miklós Általános Iskola- Osnovna škola Nikola Zrinski

A Zrínyi Miklós Általános Iskola- Osnovna škola Nikola Zrinski, horvát nemzetiségi nevelést és oktatást végző általános iskola. Az oktatást nyelvoktató kisebbségi oktatás formájában szervezi meg. Önképük elemei ebből is fakadnak:

 • Két nyelv és két kultúra ápolása
 • Az iskola név  adója – Zrínyi Miklós iránti fokozott tiszteletre nevelés

 Ezt szolgálják a horvát hagyományőrző foglalkozások, a Zrínyi Kadétok szervezet működése, a Zrínyi témahét, a Zrínyi napi programok.

 Tartalmas kapcsolat alakított ki az iskola a horvátországi partneriskolával – Kotoribával és Draskoveccel, A csáktornyai 3. számú  iskolával, a Zágrábi Egyetemmel, és a OS Retkoveccel, valamint a muramenti horvát települések iskoláival.

A Mura menti horvát iskolákkal közös programja az intézménynek:

 • Kétnyelvű Zrínyi Diákkonferencia
 • Zrínyi-nap
 •  Zrínyi kupa futóverseny
 • Mura kupa futóverseny
 • Nemzetközi gyermekfarsang

Az Intézmény specialitása a nemzetiségi oktatás és nevelés, mely nemcsak a tanórákon valósul meg, hanem ünnepélyeinken is, kiemelten a Zrínyi-napon, ahol az első osztályosok  esküt tesznek, koszorúzás van, versenyeket szervezünk s emlékfutás van.

 • emléktúrát szervez november 18-án az Új Zrínyi-várhoz
 • szeptemberben a Zrínyi Kadétokkal Senkovecben (Horvátország) novemberben Kursanecben (Horvátország) Zrínyi halálának helyszínén és Zalaegerszegen koszorúznak. Januárban a Magyar és az Egyetemes Kultúra Lovagjainak avatásán,  februárban a Közszolgálati Egyetem Zrínyi napján, áprilisban Muraköz megye napján Csáktornyán részt vesznek a rendezvényeken.
 •  szeptemberben kétnyelvű Zrínyi Diákkonferenciát szervez tanulók (partneriskolából érkezőkkel együtt) előadásával.
 • a tambura zenekar működését segítik
 • Zrínyi Kadétok avatását megszervezi az intézmény, s a Zrínyi Kadétok ünnepségeken való részvételét biztosítják.
 • természettudományi házi versenyt szerveznek a felső tagozaton
 • Zrínyi témahetet szeptemberben
 • tanulmányi kirándulások, osztályszintű programok, színházi programok, múzeumi, színházi programok, házi versenyeket terveznek minden tanévben
 •  Az alsó tagozatos tanulók helyben a zalaegerszegi Griff bábszínház 5 bérletes előadásán is részt vehettek évek óta
 • Overtones AMI működtet néhány tanszakot az intézményben (zongora, furulya, dráma és néptánc) mellette a 3-4. osztályosok horvát néptánccsoportot alkotnak.
 • Vassné Boa Gabriella prózamondó versenyt is minden év májusában megszervezi az iskola.

Jelenleg az iskolának 150 tanulója van, 17 pedagógussal végzi az oktató-nevelő munkát.

CroatianEnglishGermanHungarianItalian
Megszakítás