A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Ponosni smo - Profesor dr. Karlo Gadanji


Profesor dr. Karlo Gadanji rođen je 23. listopada 1943. g. u Keresturu. Nakon osnovne škole u rodnome mjestu, maturirao je u kaniškoj Gimnaziji Jenőa Landlera.
Školovanje je nastavio na pečuškoj Visokoj učiteljskoj školi na struci ruskog, hrvatskog i mađarskog jezika. Studirao je slavistiku na Fakultetu Loránda Eötvösa. Svoj učiteljski
rad započeo je u Kapuvaru, a 1973. g. je dospio na sambotelsku visoku školu. U 28.godini je doktorirao, radio je i na mariborskom fakultetu, bio je gost profesor na zagrebačkome sveučilištu.U Sambotelu je osnovao slavističku radionicu, nazočan je na međunarodnim slavističkim skupovima u susjednim zemljama. Član je mnogih znanstvenih udruga: Udruga moderne filologije Budimpešta, Društvo hrvatskih filologa u Zagrebu,Međunarodni filološki odbor Ohio. Doktor je Mađarske akademije znanosti. Osim
mnogih znanstvenih publikacija on je voditelj slavenske filološke katedre i rektor Visoke škole Dániela Berzsenyija.Dr. Karlo Gadanji nijedne godine ne
zaboravlja svoje rodno selo, materijalno je potpomagao crkvu, osnovao je stipendiju za kerestursku djecu i za pedagoge, na Božić i
Uskrs svakog mališana i učenika podari poklonom.

On je počasni građanin Murakeresztura. Dr. Karlo Gadanji proglašen je „vitezom kulture” 22. siječnja 2007.u palači Stefánia u Budimpešti.

:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00325984
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.