Lebegő Kép

MURAKERESZTÚR
hivatalos oldala

Külterületi út építése

„Murakeresztúr, mezőgazdasági bekötő- és zártkerti feltáró út építése”

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2021.05.28 napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján, Murakeresztúr Község Önkormányzata eredményesen pályázott és a 3292926470 iratazonosító számú Támogatói okirat” alapján 227 143 498 Ft támogatásban részesült.

A támogatás mértéke: 95 %.

A Projekt teljes költsége összesen: 239 098 422 Ft

A Projekt elszámolható költségei összesen: 239 098 421 Ft

A Projekt nem elszámolható költségei összesen: 1 Ft

Támogatás összege: 227 143 498 Ft

Önerő: 11 954 924 Ft

Saját forrás: 11 954 924 Ft

Az érintett helyszín: 1. sz. út esetén: Murakeresztúr 0154, 0127, 0130/2, 0118 hrsz.

2. sz. út esetén, Murakeresztúr 2099 hrsz.

A földút nagy fenntartási igénye és időjárásfüggő üzeme miatt nem felelt meg a mg-i közlekedési igényeknek. A külterületen élők számára is nehézséget jelent a közszolgáltatások megközelítése, amennyiben csapadékos időjárás miatt szinte járhatatlanokká válik az út.

 A tervezett utak hossza: 1. sz. ú esetében: 2470,20 m, a 2. sz. út esetében 654,43 m. Aszfaltozott utat építünk. Az út paraméterei minkét útszakasz esetében azonosak. A tervezési osztálynak megfelelően a koronaszélesség 8,00 – 6,00 m, a burkolatszélesség 5,00 – 3,00 m. A pályaszerkezet a tervezési szakasz 0+050 – 0+250 km között 2,5%-os tetőszelvénnyel, a többi szakaszon 2,5%-os jobb oldali eséssel építendő, a padkák oldalesése 5%. A padkák szélességét a meglévő padkaszélességhez igazítottuk, ezért a mérete 1,00 – 4,50 m között változik.

 A tervezett utak megfelelő vízelvezetése érdekében nyílt árkos vízelvezető rendszert alakítunk ki.

A fejlesztéssel a mezőgazdasági vállalkozók elérhetősége, munkavégzés körülményei javulnak.

A projekt tervezett befejezési időpontja: 2022.12.31.         

Polgár Róbert
polgármester

Megszakítás