Lebegő Kép

MURAKERESZTÚR
hivatalos oldala

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Murakeresztúr Község Önkormányzata

Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Székhely: 8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.

Telefon: 20/220-2875

e-mail: csaladsegito@murakeresztur.hu

családsegítő: Tomasics Edit

Illetékességi terület: Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye, Rigyác

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás célja a szociális és/vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése; agyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörébe tartozik az ellátási területéhez tartozó nehéz élethelyzetben lévő lakosság számára segítségnyújtás, mely legfőképpen az anyagi gondokkal küzdő, lakáshelyzetében bizonytalan, családi problémákkal, konfliktusokkal terhelt családok, egyének segítése.

Ügyfélfogadási idő:

Murakeresztúr: hétfő, szerda 13.00 – 16.00, péntek 9.00 – 12.00

Fityeház: szerda 9.00 – 12.00

Eszteregnye: kedd 13.00 – 16.00

Rigyác: kedd 9.00 – 12.00

Munkaidőn túl, továbbá munkaszüneti- és  ünnepnapokon krízishelyzet esetén hívható a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ készenléti szolgálatának telefonszáma: 30/640-4281

Megszakítás