Lebegő Kép

MURAKERESZTÚR
hivatalos oldala

Szociális étkezés/házi segítségnyújtás

Ellátottjogi képviselő
Zala Vármegye
Benczéné Bogárdi Andrea
Telefon:
+36 20 4899 576
E-mail:
andrea.bogardi@ijsz.bm.gov.hu
Megszakítás