Lebegő Kép

MURAKERESZTÚR
hivatalos oldala

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00013

Kedvezményezett neve: Murakeresztúr Község Önkormányzata

Fejlesztés tárgya: A Murakeresztúri Óvoda energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-ZA1-2022-00013

Szerződött támogatási összeg: 89 978 975 Ft

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2024. május 31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt keretében Murakeresztúr Község Önkormányzatának 1/1-es tulajdonában lévő Murakeresztúri Óvoda (8834 Murakeresztúr, Honvéd út 7., hrsz. 306) energetikai korszerűsítése valósul meg. Az 1981 óta létező Murakeresztúri Óvoda kezdetben 4 csoporttal, míg napjainkban 2 vegyes csoporttal működik. A Murakeresztúri Óvoda a helyi önkormányzat intézménye, amelynek legfontosabb jellemzője, hogy kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás keretei között horvát nyelven is folynak a foglalkozások. Az intézmény rendkívül fontos helyet foglal el a település életében, mert itt kezdődik a nemzetiségi oktatás, amely a nemzetiségek fennmaradásának legfontosabb záloga. A nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja.

A projekt megvalósítási szakaszában a kivitelezési tevékenység az alábbiakból tevődik össze:

–          a TNM rendelet és pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő nyílászárók cseréje;

–          homlokzati fal és lábazat, valamint tető és födém hőszigetelés;

–          20 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése;

–          világítás korszerűsítése;

–          épület energetikai korszerűsítése során a gépészeti rendszer korszerűsítése (kazáncsere, vezérlés korszerűsítése)

Az óvodában jelenleg 32 gyermek napközbeni feladatellátása valósul meg, melyet az intézmény vezetője mellett 3 óvónő és 2 dajka lát el. Az épületben található továbbá az óvodai konyha, mely egyben ellátja az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közül a közétkeztetést. A konyhát 1 élelmezésvezető irányítja, munkáját 1 szakácsnő és 4 konyhai kisegítő segíti. Az óvoda biztos munkalehetőséget kínál a szakképzett nők számára a településen és annak környékén. Az energetikai beruházásnak köszönhetően a gyermekek napközbeni ellátásának feltételein túl a dolgozók munkahelyi körülményei is jelentősen javulnak.

Az épület esetében az energetikai korszerűsítések eredményeként az óvoda épülete esetében jelentős ÜHG-kibocsátás csökkenés érhető el: a jelenlegi 47,86 t CO2 kibocsátás 15,15 t-ra csökken, mely 32,71 t CO2 megtakarítást jelent. Ezen túl az eredetileg FF besorolású önkormányzati épület BB, azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő energetikai besorolást kap.

Megszakítás