A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Egyesületek - Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Az önkéntes tűzoltó egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló szervezet, a helyi tűzvédelmi feladatok végrehajtására.


Az egyesület működési területe: a község közigazgatási területe.
Az egyesület székhelye: Murakeresztúr, Honvéd u. 7.


Az egyesület hivatalos pecsétje: körbélyegző, közepén az önkéntes tűzoltó jelvény rajza, körülötte Murakeresztúr Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Az önkéntes tűzoltó jelvény: kör alakú, színesfémből, áttört kivitelben készült. Közepén fáklya, lángja piros zománcozott, a fáklya alsó részén három stilizált búzakalász, melyet fogaskerék vesz körül. Ennek alsó részén félkörív en zománcozott nemzeti színű szalag helyezkedik el, alatta fehér zománcozott alapon Önkéntes Tűzoltó felirat.

Az Alapszabályba foglaltak szerint

Az egyesület célja:

a ; működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának vizsgálata és segítése,
b ; a tűzoltás és egyéb kárelhárításban való közreműködés,
c ; a tűzesetek körülményeinek felderítésében való közreműködés

Az egyesület feladata:

a ; tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül,
b ; tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a megelőző tűzvédelmi feladatok ellátását,
c ; a települési önkormányzat döntése alapján tagjaiból szervezze, meg és biztosítsa az ár- és belvízvédelmi feladatok ellátását,
d ; tagjai szakmai tanfolyamokon, kiképzésen, továbbképzésen, tűzoltási gyakorlatokon, valamint tűzoltóversenyeken keresztül tegye alkalmassá az egyesület feladatainak ellátását,
e , a helyi propagandalehetőségek széles körül felhasználásával gondoskodjon a lakosság tűzvédelmi felvilágosításáról,
f ; gondoskodjon a rendelkezése alatt álló tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és rendeltetésszerű használatáról, g ; tevékenyen vegyen részt a község társadalmi életében,
j ; képviselje tagjai érdekeit, segítse elő az önkéntes tűzoltók részére a jogszabályokban megállapított jogosultságok érvényesülését.


Az egyesület bevételei:
a ; az egyesülethez befizetett tagsági díjak,
b ; az egyesület által szervezett rendezvények bevételei,
c ; különböző szervek által nyújtott támogatás, hozzájárulás

- polgármesteri hivatal
- vállalkozók
- szövetkezetek

Az egyesület éves költségvetést készít, s bevételeiből a közgyűlés döntése szerint önállóan gazdálkodik.
Az egyesület anyagi vonatkozású kötelezettségeiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem tartoznak felelősséggel.

Az egyesület szervei:
a ; közgyűlés
b ; vezetőség
c ; az ellenőrző bizottság d ; az ifjúsági szakkörök


Az egyesület tisztségviselői:
a ; elnök
b ; titkár
c ; önkéntes tűzoltóparancsok d ; anyagi- pénzügyi felelősAz egyesület megalakulásáról Pávlicz Lajos elnök úrral folytattam beszélgetést.


A murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melynek az elnökevagyok 1995-ben alakult meg. Előtte is működött már az egyesület, de az akkori átalakulás miatt egy teljesen új vezetőséget hoztak létre. Az alakuló közgyűlésre kaptam egy meghívást az addig aktívan működő egyesület vezetőségétől, és ott kértek fel az elnöki poszt betöltésére, melyet szívesen vállaltam el. A közgyűlést a helyi Művelődési Házban tartották.


Az egyesület 1996-ban létre hozott egy alapítványt, melynek neve: Murakeresztúr Tűzvédelmi Alapítvány.Az egyesületet azért hozták létre elsősorban, hogy a falu tűzvédelmét biztosítsák, a keletkező bármilyen káreseteknél nyújtanak segítséget, részt vesznek különböző rendezvényeken, pl.: iskolában gyereknapon bemutatót tartanak. Ha adódik társadalmi munka a faluban, akkor abban is aktívan kiveszik részüket, részt vesznek a falu szépítésében.

Itt tudnám megemlíteni, hogy a tavalyi évben nagyon sok fát ültetett az önkormányzat, s mivel az öntözésük máshogy nem volt megoldható, ezért az egyesület tűzoltó autóival oldottuk meg ezt a problémát.

Beszélgetésünk során kiderült, hogy az elnök úr a falu polgármestere is, de előbb volt elnök, mert 1998 óta látja el a polgármesteri teendőket.

Ebben a faluban kettős szerepkört töltök be, ezért nehéz elkülönítenem a munkáimat egyiket a másiktól. Az egyesület önkéntesekkel társadalmi munkákra jött létre, de az önkormányzat segíti a zökkenőmentes működést, és ez a segítés fordítva is elmondható. Mindkét esetben ugyanaz a cél, a falu népét kell szolgálni.

Ennek figyelembe vételelével tudnám felépíteni a filozófiámat is, mely szerint a tűzoltóság és az önkéntes tűzoltók megbecsülése a legfontosabb, főleg a fiatalok körében, hiszen az elismertség és a tenni akarás összetartja őket.


A bevezetőben jelzett idézettel az elnök úr nem értett egyet, mert úgy gondolja, hogy nem tudna sikeresen működni az egyesület, ha nem az értékek lennének a fontosabbak. Úgy v éli, hogy az ő esetükben az értékek összetartják és lelkesítik a fiatalokat.

Még mindig jobb, ha eljönnek hozzánk és tanulva gyakorolják a tűzoltás fontosabb momentumait, mintha kocsmában ütnék el az időt!


Az egyesületnek alcsoportja még jelen pillanatban nincs, de terveik között szerepel, hogy a helyi iskolában létrehozzanak egy ifjúsági csoportot, akik közül" kinevelhetnék" az utódokat.

A szomszéd falu önkormányzatával kapcsolatban állnak, mivel ott nincs ilyen működésű szervezet. Szeretnének létrehozni egy Tűzoltóraj-t, ami az ő egyesületük kihelyezett csoportjaként létezne. F elkészítenék a tagokat alényeges feladatok elvégzésére, és technikai felszereléseket is biztosítanának.


Arra a kérdésemre, hogy részt vesznek- e továbbképzéséken az elnök úr elmondása szerint ő mint elnök nem vesz részt, úgy gondolja, hogy erre főleg a parancsnoknak van szüksége, így át is adta a szót az egyesület parancsnokának Tislerics Antalnak.


Nagykanizsán vagyok a Tűzoltóságnál főállásban tűzoltó, ezért a szakmai továbbfejlesztésemet úgy oldom meg, hogya tűzmegelőzési, tűzvédelmi, stb. fontosabb kérdéseket a feletteseimmel beszélem meg. Munkámból adódóan mindig napra kész vagyok a feladatok megoldására, és a döntések meghozatalában.

Ezért a foglalkozásokra is csak szellemileg készülök fel az éppen aktuális témákban, előre átgondolom mi az amiket megkell beszélni, tervezni és ezután közösen döntünk. Mivel a tagok között baráti a hangulat, én sem vagyok egy diplomatikus előadó, elmondom mért is jöttünk össze, és ennek kapcsán szoktunk beszélgetni.

Feltettem azt a kérdést a parancsnok úrnak, hogy a gyűlések megkezdésekkor bevezetőként szoktak -e valami kis játékot játszani, erre a következő érdekes választ kaptam

Játékra igazából időnk sincs, hiszen mindenki munka és a családi teendők után -jön el a gyűlésre de úgy gondolom szükség sincs rá , mert minden össze jövetel vége viccelődéssel , felszabadult hangulattal zárul. Ilyenkor a tagok felidézik kirándulások élményeit a közös programokon szerzett jó vagy rossz tapasztalataikat.

Egyébként úgy kezdődik az összejövetel, hogy bárki lép be a terembe valami sztori biztos kötődik hozzá, s ezeket sértődés és megbántás nélkül kibeszéljük - kifigurázzuk , ezzel fokozva a hangulatot.

Természetesen fontos, hogy betartsuk az udvariasság szabályait egymás között .

A kérdöivet követve érdeklődtem a tagok aktivitása és az egyesület munkájához való hozá állásuk Jelöl.

A csoport összetétele nagyon vegyes többnyire fiatalkokból áll .

Vannak olyan személyek akik általában többet vállalnak , előfordulnak olyan is kik saját maguktól nem vállalnak fel bizonyos feladatokat de ha felkérve vannak szívesen megoldják a rájuk bízott teendőket .

Nem nyilvánítunk különösebb jelentőséget ennek a dolognak .

Mindenki számára meg van adva a lehetőség , és mindenki a lehetőségének megfele1öen vállalhat feladatokat.

Ugy vissza húzodó nincs közöttünk, nem is igen lehet, hiszen az ilyenek az e1öbb utóbb lemorzsolódnak .

Vannak lelkes fiatalok akik többet is vállalnának mint ami a szakmai hozzáértésüknek megfelel, pl.: a tűzoltóautó vezetése. Ilyenkor mérlegelnünk kell a helyzetet, hogy kire milyen feladatot bízhatunk, hisz tudni kell, hogy arra a felszerelésre, technikára tud-e vigyázni és bánni vele az illető. Hiszen bármit tesznek a tagok, azért az elnök és a parancsnok a felelős, minden szempontból a felelősség a miénk.

Naplót is azért vezetünk, hogy az abban rögzített írásokból tudjuk követni, ki milyen feladatot vállalt, és ki az akinek kicsit kevesebb volt az aktivitása abban az évben.

A napló vezetésénél figyelembe kell venni, hogy a szakmai rész rám tartozik, mint parancsnokra, mivel az elnöknek a szakmai dolgokba nincs beleszólási joga. Ő az egyéb bejegyzések elvégzését és a jogi oldalt végzi. Ezért is van az, hogy külön kell választani a dolgokat, hiszen minden szempontból nem az elnök a meghatalmazott.

Arról nem faggattam ki az ú rakat, hogy eddig milyen sikereket értek el, hiszen a dolgozatom témája nem erről szól, az viszont érdekelt, hogy egy­egy tűzoltó verseny után miként zajlik az értékelés.

Értékelést általában egy-egy nagyobb verseny után tartunk, ahol megbeszéljük mi az amin változtatni kell a jövőben, s mi az amit jól teljesítettünk. A sikerért általában egy jó kis buli keretében szoktuk megünnepelni, aminek az anyagi vonzatát én állom.

A nagyobb volumenű ünneplésnél pedig már a családtagok és a barátok is be vannak vonva, s együtt közösen örülünk. S ha netán kudarc ér bennünket, mert hát természetesen az is előfordul/nem túl gyakran /, akkor azokat igyekszünk elhessegetni, viccelődve átbeszéljük mire kell jobban a következő időszakban odafigyelni.

Egyébként pedig éves beszámolókat tartunk, ahol én is és az elnök úr is beszámolunk arról, hogy milyen előrelépésekre tettünk szert, és milyen feladatok várnak még ránk.


Mivel nagyon sok esetben bevonjuk a falu közösségét is az egyesület munkájába, életébe, ezért törekszünk arra, hogy kellően legyenek tájékoztatva a velünk történő eseményekről. Bár a Médiával azt mondhatom, hogy nem túl jó, de nem is rossz a kapcsolatunk. A helyi kábel televizió sajnos eléggé ritkán tájékoztatja a falu közösségét a mi teendőinkről, sikereinkről, de a negyed évente megjelenő Keresztúri Krónikában mindig megjelennek írások az egyesületről. Úgy gondolom kellően tájékoztatva vannak ezáltal a falu emberei, és mi is nyitottak vagyunk a közösség tagjaihoz. Bárki betekintést nyerhet a mi kis életünkbe.


Direktív vezetőnek tartom magam, mert amit eltervezek azt mindig véghez is viszem. Törekszem arra, hogy az egyesület tagjaiból is kiváló önkéntes tűzoltó váljon, szívesen adok szakmai tanácsot.
 


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00325981
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.