A honlap a Wekerle Sándor Alapkezelő Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Főosztálya Nemzetiségi Támogatások Osztályának támogatásával valósult meg.
Közös Hivatal - Ügyintézők

A Közös Hivatal szervezeti felépítése 

Név

Beosztás

Telefon / 93

Főbb tevékenységek

Pavlicz Lajos József

polgármester

369-575

 

Hervai Edit

jegyző

569-005

 

Deák Istvánné

igazgatási ügyintéző/anyakönyvvezető/ jegyző helyettese

369-001

A képviselő-testület működésének segítésével kapcsolatos feladatok, anyakönyvvezetői feladatok, iktatási , irattározási tevékenységek végzése.

Takács Antalné

szociális ügyintéző/anyakönyvvezető

369-001

A helyi szociális-, gyermekvédelmi ellátással, igazgatással, személyi adat és lakcímnyilvántartással és egyéb igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása.

Herman Istvánné

pénzügyi-gazdasági ügyintéző

369-001

Költségvetési tervezési feladatok, vagyonnal, gazdálkodással kapcsolatos feladatok, pályázatok pénzügyi elszámolása, pénzügyi gazdálkodáshoz kapcsolódó államigazgatási feladatok

Mészárosné Grabant Erika

pénzügyi ügyintéző

369-001

Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok, pályázatok pénzügyi elszámolása, pénzügyi gazdálkodáshoz kapcsolódó államigazgatási feladatok

Zadravecz Zsuzsanna

pénzügyi ügyintéző

369-001

Költségvetési tervezési feladatok, vagyonnal, gazdálkodással kapcsolatos feladatok, pályázatok pénzügyi elszámolása,  pénzügyi gazdálkodáshoz kapcsolódó államigazgatási feladatok

Kocsis Ferencné

adóügyi ügyintéző/pénztáros

369-001

Helyi adókkal, gépjárműadóval kapcsolatos feladatok, az önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok, házipénztárakkal kapcsolatos feladatok

Béli Krisztina igazgatási ügyintéző/anyakönyvvezető 369-001 Hagyatéki ügyintézés, polgári védelemmel kapcsolatos feladot ellátása, iktatási, irattározási tevékenységek végzése, termőfölddel kapcsolatos haszonbérleti/adásvételi ügyek ellátása, adó-és értékbizonyítványok készítése, jegyzőkönyvek készítése

Kovács Ferencné

hivatalsegéd

369-001

Határozatok, végzések, értesítések kikézbesítése.

 


:::    Hrvatski    :::     Magyarul    :::

-- SZMLL --
00323820
Indult: 2008.07.21.

© 2008-2011. - Készítette: WISP TRADE KFT.